utorok, 29. august 2017

V rámci Európskeho týždňa zručností 2017, ktorý organizuje Európska komisia v dňoch 20. – 24. novembra, budú udelené tri ocenenia v oblasti excelentnosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Cena pre inovatívneho poskytovateľa odborného vzdelávania a prípravy v roku 2017

Cieľom tohto ocenenia je identifikovať európskych poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy, ktorí prispeli k excelentnosti OVP prostredníctvom inovatívnych postupov. Prihláste sa a inšpirujte aj ostatných poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy k excelentnosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, k prospechu žiakov, peadgógov, firiem aj spoločnosti. Viac informácií nájdete tu.

Cena za vzdelávanie na pracovisku

Túto cenu môžu získať organizácie, ktoré podporujú odborné vzdelávanie v malých a stredných podnikoch a ovplyvňujú nové postupy a politiky. Pomôžte identifikovať tieto postupy a zviditeľniť vynikajúce príklady z celej Európskej únie. Viac informácií nájdete tu.

Cena Európskej aliancie pre učňovstvo

Cieľom tejto ceny je identifikovať mimoriadny prínos k ponuke, kvalite, vnímaniu a mobilite učňovskej prípravy v rámci Európskej aliancie pre učňovské vzdelávanie (EAfA). Ocenenie EAfA získajú spoločnosti, učni, ako aj pre učitelia a tréneri v učňovskej príprave. Viac informácií nájdete tu.

Nezabudnite zaregistrovať svoje podujatia a aktivity pripravované v kontexte Európskeho týždňa zručností 2017 na jeho webovej stránke.